امروز جمعه 28 مهر 1396

MICI

روسری حریر (100)
روسری حریر (100) روسری حریر، محصول شرکت MICI می باشد. عرض آن 100 و جنس آن از حریر است.
14,000 تومان
روسری پروانه ساده/طرحدار
روسری پروانه ساده/طرحدار روسری پروانه ساده/طرحدار، محصول شرکت MICI می باشد. این روسری برخلاف روسری های چهارگوش، (که تای کوتاه زیر قرار می گیرد) در این مدل تای کوتاه رو قرار می گیرید و جنس آن از حریر است.
15,000 تومان
مقنعه دخترانه کویتی
مقنعه دخترانه کویتی مقنعه دخترانه کویتی، محصول شرکت MICI می باشد. دارای زیرشالی و شال متصل به هم است. شال این محصول شامل دو نوع حریر ساده و حریر طرحدار می باشد.
18,000 تومان
مقنعه : دخترانه رویا
مقنعه : دخترانه رویا مقنعه دخترانه رویا، محصول شرکت MICI می باشد. این مقنعه دارای هد و یک مقنعه به صورت جداگانه است. جنس آن تریکو است و برای سن پنج تا نه سال مناسب است.
17,000 تومان
مقنعه دخترانه اسپرت
مقنعه دخترانه اسپرت مقنعه دخترانه اسپرت، محصول شرکت MICI می باشد. جنس آن تریکو است و برای رنج سنی شش تا ده سال مناسب است.
15,000 تومان
مقنعه دخترانه آفتابگردان
مقنعه دخترانه آفتابگردان مقنعه دخترانه آفتابگردان، محصول شرکت MICI می باشد. جنس آن تریکو است و برای رنج سنی شش تا ده سال مناسب است.
18,000 تومان
مقنعه دخترانه پروانه
مقنعه دخترانه پروانه مقنعه دخترانه پروانه، محصول شرکت MICI می باشد. جنس آن تریکو و نقاب دار است. این محصول برای رنج سنی پنج تا هفت سال مناسب است.
13,000 تومان
مقنعه دخترانه ملوانی
مقنعه دخترانه ملوانی مقنعه دخترانه ملوانی، محصول شرکت MICI می باشد. جنس آن تریکو و نقاب دار است. این محصول برای رنج سنی پنج تا هشت سال مناسب است.
15,000 تومان
مقنعه دخترانه تل بافت
مقنعه دخترانه تل بافت مقنعه دخترانه تل بافت، محصول شرکت MICI می باشد. مدل روی این مقنعه گیس بافت است و برای رنج سنی پنج تا هفت سال مناسب است.
13,000 تومان
مقنعه کویتی دووره سنتی
مقنعه کویتی دووره سنتی مقنعه کویتی دووره سنتی، محصول شرکت MICI می باشد. این مقنعه از یک مقنعه رامش و یک شال متصل به مقنعه تشکیل شده که شال متصل به آن از جنس دووره می باشد.
28,000 تومان